Tuotteet
Products

Tilat
Spaces

Tilaajat
Clients

Kirjat
Books

Yhteys
Contact

.
.

.

 Quique Design Oy
 Industrial Design & Visualization
Palveluksessanne - At Your Service
Quique Design Oy on teolliseen muotoiluun ja 3D-visualisointiin erikoistunut suomalainen yritys, perustettu v.1996.
Quique Design Ltd is a Finnish company specialized in industrial design and 3D-visualization, established in 1996.

Ideastanne tuotteeksi - From Your Idea to the Product
Muotoilemme ideanne aina ensiluonnoksista valmiiseen sarjavalmistettuun tuotteeseen asti. Käytämme CAD-suunnitteluun parametrista piirrepohjaista tilavuusmallinnusta yhdistettynä pintamallinustekniikkaan. Tämän tekniikan ansiosta on malleihin helppo tehdä jälkikäteen muutoksia, ja jo luonnosvaiheessa saatte valokuvamaiset esityskuvat tuotteestanne.
We design Your ideas from the first sketches to the final mass production product. We use feature-based CAD, parametric solid modeling combined with surface modeling technique. This method enables fast adjustements to the product model, and photographic renderings already from the first sketches.

Esityskuvia tiloista ja ympäristöistä - Renderings of spaces and environment
Teemme nopeasti kaksiulotteisista kuvistanne kolmiulotteisen mallin, näyttävät valokuvamaiset esityskuvat ja tarvittaessa myös animaatiot.
We create 3D-models, as well as photographic renderings and animations, from Your two dimensional drawings.

Graafista suunnittelua - Graphic design
Hallitsemme perinteisen painotuotteiden suunnittelun, sähköisten julkaisujen ja verkkopalveluiden suunnittelun. Tuotamme myös oppimateriaalia ja CAD-kirjallisuutta.
We design graphics for print as well as services for the web. We also produce learning material and CAD guides.Pages: Quique Design