Tuotteet
Products

Tilat
Spaces

Tilaajat
Clients

Kirjat
Books

Yhteys
Contact

.
.

.

 Quique Design Oy
 Industrial Design & Visualization
Kirjoja ja julkaisuja - Books and Publications


Muotoja Cadilla - Designs made using CAD
Muotoja Cadilla on kolmiulotteisen suunnittelun perusoppikirja. Siinä opetetaan kolmiulotteisen suunnittelun yleiset perusteet mitä tahansa ohjelmaa käyttäen. 2D piirtäminen, 3D mallintaminen ja sävykuvien laskeminen opetetaan oikeiden, olemassa olevien esimerkkiesineiden avulla. Tekijät: H. Kautonen ja J. Manner, julkaisija: Oy Edita Ab, Helsinki 1996, 127 sivua. Kirjaa saa tilata Quique Design Oy:ltä sähköpostitse.
Muotoja Cadilla is a program indipendent ABC book for studying Computer Aided Design in Finnish. Basics of CAD - i.e. 2D drawing, 3D modeling and rendering - are explained using existing real products as examples. Authors: H. Kautonen and J. Manner, Publisher: Oy Edita Ab, Helsinki 1996, 127 pages.


Bentley: Muotoile Microstation Modelerilla - Design Using Microstation Modeler
Suomenkielinen CAD oppikirja, joka kertoo kuinka Microstation Modelerilla muotoillaan 8 metrinen H-tyypin purjevene. Kirjassa selitetään huolellisesti jokainen hiiren klikkaus, näppäimistön painallus ja työkalu, jota käytetään veneen tekemiseen. Kirjaa voidaan lukea ohjelman kanssa tai ilman. Tekijä: J. Manner Julkaisija: Bentley Systems Finland Oy, Espoo 1998, 171 sivua.
Educational CAD publication in Finnish. This book describes how to design an 8 meter long H-type sailboat with MicroStation Modeler software. Every mouse click, keystroke and tool used in process is described in detail. Can be read with or without the program. Author: J. Manner, Publisher: Bentley Systems Finland Oy, Espoo 1998, 171 pages.


Patentti- ja rekisterihallitus: INNOSUOMI 10-vuotis juhlasivusto 2004
INNOSUOMI 10-vuotis juhlasivustoon koottiin kaikki INNOSUOMI-palkitut yritykset yhdelle verkkosivulle. Kaikkiin palkittuihin yrityksiin pystyi tämän verkkosivun avulla tutustumaan yrityksen omien verkkosivujen kautta. Valittaessa pieni kuva kehyksen reunalta, ilmestyy osoittimen kohdalle tietoa yrityksestä ja palkintovuodesta ja keskialueelle aukeaa yrityksen oma kotisivu, jota voi käyttää kehyksen pysyessä näkyvissä jatkuvasti.
INNOSUOMI award 10-year anniversary web site. All awarded companies were collected on a single page as small icons forming the frame of the page. When selecting an icon a description of the company name and year of the award appeared and the company's own web pages appeared in the middle of the frame, frame being constantly visible.

Pages: Quique Design